Sport Day

Sport Day (กีฬา ฮาเฮ) กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานภายในองค์กร ด้วยการแข่งกีฬาต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น กีฬาพื้นบ้านและกีฬาขำ ขำ สนุกสนานฮาเฮ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 1...

Walk Rally

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และการพัฒนา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์ระบบการ ทำงานเป็นทีม ...

รับจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ภายในองค์กร

นอกจากเราจะให้บริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว เรายังมีบริการด้านรับจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ งานเลี้ยงพนักงานงานเลี้ยงประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ แบบครบวงจร โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ เครื่องเสียง แสง สี วงดนตรี...