ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY 3 วัน XW

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์
GARDEN BY THE BAYให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
โดยสายการบิน Jetstar (3K)


สิงคโปร์

3 วัน / 2 คืน

3K

3K

22,999 บาท


กำหนดการเดินทาง            31 ธันวาคม  2561 - 3 มกราคม 2562   ( วันปีใหม่ )กรุงเทพฯ-สิงคโปร์–วัดเจ้าแม่กวนอิม–วัดแขก– น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-เมอร์ไล้อ้อน-Garden by the Bay
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบินแอร์นกสกู๊ตNOK SCOOT(XW)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระสนามบินดอนเมือง

08.25 น.
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่XW 202(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

11.55น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิมให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็น วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งความมั่นคั่ง (Fountain of wealth) ถูกสร้างอยู่บริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 5 ของ Suntec city มีลักษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยู่วงหนึ่ง ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก โดยสามารถพ่นน้ำได้สูงถึง 30 เมตรเลยทีเดียว และ ในยังมีความเชื่อว่าเป็นน้ำพุแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพราะในทางความเชื่อของชาวจีนเชื่อกันว่า น้ำ หมายถึง เงิน ทำให้น้ำพุแห่งนี้ที่สร้างขึ้นตามหลักความเชื่อทางหลักฮวงจุ้ยของจีน ตึกทั้ง 5 ที่ล้อมรอบเหมือนนิ้วมือข้างซ้ายเรียงกันตามลำดับ และ ตำแหน่งน้ำพุอยู่ตรงกลางมือ ท่านใดที่ได้มาจับน้ำทำให้มีเงินใช้คล่อง ไม่ขาดสาย จึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติ และ ชาวสิงคโปร์เอง มาเยี่ยมเยือนที่นี้อย่างไม่ขาดสาย นำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่ สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียนและท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina BaySandในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAYให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของMarinaBayบริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับSupertreeคู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50เมตรบนยอดของSuper tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ SuperTree 5 ท่านละSGD) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆให้เดินชม ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 25SGD)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร(BOONGTONG KEE) จากนั้นนำท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์มาริน่า เบย์แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ดอร์เปอร์เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยนำโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กว่า 500 โต๊ะ ตู้สล็อตกว่า 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK)(SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25SGD พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดงแสงสีตระการตากับม่านน้ำประกอบเสียงเพลอันสวยงาม Wonderful show Wonderful show จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่SUMMERVIEW HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


Universal Studios
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า จากนั้นนำท่านเข้าชมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลอง จากซีรี่ย์ดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียวของแต่ละฝ่ายโซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจูราสสิคพาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิวชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่นสปีลเบิร์กโซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ฟาร์อเวย์ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์คถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWERอิสระในการเที่ยวชม อยู่บริเวณภายนอกยูนิเวอร์แซลพบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดทรานส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์ (Transformers the Ride)สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติเป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้เล่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับกองกำลังเนสเข้าร่วมกับฝ่ายออโต้บอทส์ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิตออลสปาร์กจากเหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ (อิสระอาหารกลางวัน / และ อาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่SUMMERVIEW HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วัดพระเขี้ยวแก้ว–ไชน่าทาวน์-DUTY FREE– กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREEเพื่อเลือกซื้อน้ำหอม และ ของที่ระลึก (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.25 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่XW 201 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.25 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจแพคเกจทัวร์นี้ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 22,999 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 6,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา