ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ซิดนีย์ บริสเบน โกลด์โคสท์ 6 วัน

นำท่านขึ้นสู่ SKYPOINT OBSERVATION DECK ของอาคาร Q1 ที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกด้วยมีจำนวนชั้นถึง 80 ชั้น เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว บริการด้วยลิฟฟ์ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็นชั้นชมวิว คุณจะได้ชมวิวเมือง Gold Coast ในมุม 360 องศา
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก

ออสเตรเลีย

เที่ยวออสเตรเลีย

6 วัน / 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลียแบบง่ายๆ
TG

TG

เที่ยวออสเตรเลียแบบง่ายๆ

71,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     12 - 17 เมษายน  2558  ( วันสงกรานต์ )

                                   


ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บริสเบน โกลด์โคส
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
16.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

19.20 น.
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475

ทัวร์ออสเตรเลียราคาประหยัด
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
07.20 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารที่โคอาล่า พาร์ค นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวออสเตรเลียราคาประหยัด
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – บริสเบน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

.......น.
เดินทางโดยสายการบิน Virgin Australia Airlines สายการบินภายในประเทศสู่เมืองบริสเบน เที่ยวบินที่

.......น.
ถึงเมืองบริสเบนเมืองเอกของรัฐควีนส์แลนด์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BRISBANE FOUR POINT HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวออสเตรเลียแบบง่ายๆ
บริสเบน – มูวี เวิลด์ – โกลด์โคสท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” จากนั้นนำท่านชมศาลาว่าการเมืองในสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค รายล้อมด้วยอาคารทรงทันสมัย ชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพรรณเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์ส ให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง นำท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาดโผน ทะลุกำแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL AFFECT สมจริง เป็นการจำลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่น บั๊กบันนี่ สคูปปี้ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปียกฝน เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนำท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนำท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) เดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา และเป็นเมืองที่มีร้านค้าเปิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งยามค่ำคืนอย่างจุใจ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL GOLD COAST หรือเทียบเท่า

เที่ยวออสเตรเลีย
โกลด์โคสท์ – ซีเวิลด์ – SKYPOINT OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ซีเวิลด์ สวนสนุกยอดนิยมอีกแห่งของรัฐควีนส์แลนด์ หากจากตัวเมืองโกลด์โคสท์ประมาณ 25 นาที ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องเล่นสุดเร้าใจมากมายเช่นระไฟเหาะตีลังกา และการแสดงโชว์สกี ชมโลมาแสนรู้ เพนกวิน และหมีขาวที่น่ารัก (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านขึ้นสู่ SKYPOINT OBSERVATION DECK ของอาคาร Q1 ที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกด้วยมีจำนวนชั้นถึง 80 ชั้น เป็นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว บริการด้วยลิฟฟ์ความเร็วสูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็นชั้นชมวิว คุณจะได้ชมวิวเมือง Gold Coast ในมุม 360 องศา อิสระในการช้อปปิ้งที่ Surfer Paradise เปรียบเสมือนหัวใจของ Gold Coast เต็มไปด้วยร้านค้าบูติค ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์ ย่านนี้มักจะมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยนักเล่นกระดานโต้คลื่นริมหาดทรายที่ขาวสุดลูกตา หนักท่องเที่ยวบางท่านก็นอนอาบแดดและเล่นกีฬาริมหาด

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL GOLD COAST หรือ เทียบเท่า

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บริสเบน โกลด์โคส
โกลด์โคสท์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางจากเมืองโกลด์โคสท์สู่สนามบินเมืองบริสเบน

14.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG474

20.20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพวีซ่า
เที่ยวออสเตรเลียราคาถูก


เที่ยวออสเตรเลียราคาถูก
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 71,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 68,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 66,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 62,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 9,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 1,200 บาท

คำค้นหา