ทัวร์สิงคโปร ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน TGกัวลาลัมเปอร์

สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร

4 วัน / 3 คืน

 เมอร์ไลอ้อน
TG

TG

 ออชาร์ด

23,999 บาท


กำหนดการเดินทาง            23 - 26 ม.ค. /  30 ม.ค. - 2 ก.พ. 57

                                                                   6 - 9 / 13 - 16 / 20 - 23 มี.ค. 57

                                                                  3 - 6 / 10 - 13 / 17 - 20 / 24 - 27 เม.ย.  57

                                                                    


เที่ยวสิงคโปร
กรุงเทพ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
06.00 น.
พร้อมคณะที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก

09.00 น.
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415 นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย

12.10 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว………..

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาเก็นติ้งฯ บนยอดเขาเก็นติ้งฯ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และ เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการระบบอย่างดีเยี่ยม (ท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)

18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง (บุฟเฟ่นานาชาติ) Coffee Terrace หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่พัก
NOVOTEL KL. HOTEL หรือเทียบเท่า

 ออชาร์ด
กัวลาลัมเปอร์- ช็อคโกแลต –บักกุ๊ตเต๋-ซิตี้ทัวร์- มะละกา -ยะโฮร์บารู
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร….

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BAK KUD TEH..

18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
The Zon Regency By The Sea หรือเทียบเท่า

ยะโฮร์
ยะโฮร์-สิงคโปร์- เมอไลอ้อน – ไชน่าทาวน์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง

 ออชาร์ด
สิงคโปร์ – MBS-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Seoul Garden นำท่านสู่ ย่านถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ห้างสรรพสินค้านานาชนิดที่รวมตัวกันเป็นถนนสายช้อปปิ้งอาทิ เช่น ห้างทากาชิมาย่า และ CENTER POINT , CK TANG , TOY R US และอื่นๆอีกมากมาย

17.00 น.
นำท่านสู่ สนามบินชางกี ของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.40 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 410

22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจทุกท่านแพคเกจทัวร์นี้ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะ
 เจ้าแม่กวนอิม


TWIN TOWER
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 23,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 23,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 21,999 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา