ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน

ประเทศ : ไต้หวัน
นำทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
โดยสายการบิน NokScoot (XW)

ราคาพิเศษ 14,999 บาท