ทัวร์โมรอคโค เที่ยวโมรอคโค มาราเกช 8 วัน

ประเทศ : โมรอคโค
นำท่านเยี่ยมเมืองมหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุ่มน้ำเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ อัลโมราวิด เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น A City of Drama
โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)

ราคาพิเศษ 59,900 บาท

ทัวร์โมรอคโค เที่ยวโมรอคโค คาซาบลังก้า 10 วัน

ประเทศ : โมรอคโค
นำท่านเยี่ยมเมืองมหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุ่มน้ำเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์อัลโมราวิด เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น A City of Drama
โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)

ราคาพิเศษ 75,900 บาท