ทัวร์เวียดนาม เที่ยวฮานอย ฮาลอง 3 วัน

ประเทศ : เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองล่องเรือชมทะเลสาบ

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

ราคาพิเศษ 14,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวฮานอย ฮาลอง ฮอยอัน เว้ ดานัง โฮจิมินท์ 6 วัน

ประเทศ : เวียดนาม
นำท่าน นั่งสามล้อพื้นเมือง หรือ CYCLO ชม เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)

ราคาพิเศษ 22,900 บาท