ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน UL (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้
โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)

ราคาพิเศษ 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน RJ (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่
โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

ราคาพิเศษ 14,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ช้อปปิ้ง นองปิง 3 วัน CX

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร
โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)

ราคาพิเศษ 15,499 บาท

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน RJ

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับ
โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

ราคาพิเศษ 16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน UL (พักฮ่องกง 2 คืน)

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร
โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)

ราคาพิเศษ 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน RJ (พักฮ่องกง 2 คืน)

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านเดินทางสู่สถานีตุงชุงเพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า
โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

ราคาพิเศษ 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน CX

ประเทศ : ฮ่องกง
นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล
โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)


ราคาพิเศษ 23,900 บาท