ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์ฝรั่งเศส ( ทิตลิส) 8 วัน

ประเทศ : ยุโรป
นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิซ ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิซ แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิซ
โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS)

ราคาพิเศษ 70,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์ฝรั่งเศส ( จุงฟราวน์)) 9 วัน

ประเทศ : ยุโรป
นำท่านเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเค่น เลือกเดินชมเมือง ถ่ายรูปกับบรรกาศสุดโรแมนติค ที่หาชมได้ยาก กับเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

ราคาพิเศษ 90,900 บาท