ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน

ประเทศ : พม่า
นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)

ราคาพิเศษ 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน DD

ประเทศ : พม่า
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ราคาพิเศษ 17,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน

ประเทศ : พม่า
นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)


ราคาพิเศษ 19,900 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ มิงกุน ทุ่งเจดีย์ พุกาม 4 วัน

ประเทศ : พม่า
นำท่านชมระฆังยักษ์มิงกุน นี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุน มีน้ำหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังที่ตีดัง เดิมทีถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดีย์มิงกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ราคาพิเศษ 23,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ อินทร์แขวน 5 วัน

ประเทศ : พม่า
นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ราคาพิเศษ 30,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล อินทร์แขวน 6 วัน

ประเทศ : พม่า
นำท่านชม วัดพระหินอ่อน (Marble Buddha) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่นำมาจากเมืองมัณฑะเลย์มีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจำลอง
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ราคาพิเศษ 37,900 บาท