ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะใต้ 6 วัน

ประเทศ : นิวซีแลนด์
นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ราคาพิเศษ 70,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ 7 วัน

ประเทศ : นิวซีแลนด์
นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ราคาพิเศษ 74,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า 7 วัน

ประเทศ : นิวซีแลนด์
นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ราคาพิเศษ 77,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือ - ใต้ ควีนส์ทาวน์ 8 วัน

ประเทศ : นิวซีแลนด์
นำท่านชม ฟรานซ์โจเซฟ หรือ ฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 99,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือ - ใต้ ฟ๊อก กลาเซียร์ 8 วัน

ประเทศ : นิวซีแลนด์
นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ด้วยกระเช้าแบบปิดนั่งได้ 4 ท่าน โดยมีความยาว 730 เมตรจากเบื้องล่างสู่ยอดเขาที่สูง 790 เมตร ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองควีนทาวน์ที่โอบล้อมด้วยยอดเขาสูงเต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 103,900 บาท