ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี อิสตันบูล โบสถ์เซนต์โซเฟีย 8 วัน

ประเทศ : ตุรกี
นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา เพื่อชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย มี โรงละครที่ชันที่สุดในโลก
โดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)

ราคาพิเศษ 43,900 บาท