ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี้ 5 วัน TG

ประเทศ : ดูไบ
เยือนเมือง อาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมือง จึงได้รับการยกย่องว่า เป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Emirates Palace โรงแรมที่ติดอันดับว่า หรูหราที่สุดในโลก!! ขณะนี้
โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 53,900 บาท