ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน

ประเทศ : ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 33,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ เฮาท์เท็นบอช 5 วัน

ประเทศ : ญี่ปุ่น
เที่ยวฟุกุโอกะ เกาะใต้แห่งแดนปลาดิบ เที่ยวชมสวนสนุกชื่อดังเฮาท์เท็นบอช ดินแดนแห่งดอกไม้และแสงไฟ หมู่บ้านฮอนแลนด์จำลอง ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากสวนสไตล์ญี่ปุ่น เมืองอะโสะราชาแห่งผลไม้ ปราสาทคุมาดมโต้ชื่อดัง

ราคาพิเศษ 38,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ หมู่บ้านเฮาท์เท็นบอช เบปปุ สวนสตรอเบอร์รี่ 5 วัน TG

ประเทศ : ญี่ปุ่น
เส้นทางแห่งเกาะใต้ คิวชู หมู่บ้านชื่อดังแห่งคิวชู .. หมู่บ้านเฮาท์เท็นบอช ย้อนรอยแห่งความทรงจำ สวนสันติภาพ และ “อะตอมมิคบอมบ์” อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ แหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของคิวชู “เมืองเบปปุ” ตามรอยประวัติศาสตร์แห่งเกาะฟุกุโอกะ “ ปราสาทคุมาโมโต้ “
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 42,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา โตเกียว 6 วัน

ประเทศ : ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 48,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 7 วัน

ประเทศ : ญี่ปุ่น
นำท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “สุขภาพ อายุยืนยาวและความสำเร็จด้านการศึกษา”
โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 50,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 7 วัน

ประเทศ : ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า ตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” รายการยอดฮิตของญี่ปุ่นที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 51,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ โอซาก้า โตเกียว 7 วัน

ประเทศ : ญี่ปุ่น
โอซาก้า – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ– สะพานโทเก็ตสึเคียว – นาโกย่า – ซาคาเอะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ทาคายาม่า – ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ - เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) – เขื่อนคุโรเบะ – คาวาคูจิโกะ

ราคาพิเศษ 54,900 บาท