ทัวร์จีน, ทัวร์กวางเจา ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน KQ

ประเทศ : จีน
นำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ) ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ
โดยสายการบิน ฺKENYA AIRWAYS (KQ)ราคาพิเศษ 26,900 บาท

ทัวร์จีน,ทัวร์ฉางซา,จางเจียเจี้ย,เมืองโบราณฟ่งหวง , UL 6 วัน

ประเทศ : จีน
ตามรอยหนังดัง ฉากหลังแห่งขุนเขาจิตนาการ อุทยานจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร ..ชมความงามของ ภาพเขียนสิบลี้ สุดยอดแห่งทวทัศน์เหนือภาพวาด กระเช้าสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน .. ประตูสวรรค์ .. ความเชื่ออันศักดิ์สิทธ์ โรแมนติกกับบรรยากาศแสงไฟแต่งแต้มลำน้ำถัวเจียง .. เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งรถไฟความเร็วสูง .. เข้าเมืองฉางซา อิ่มเอมกับบรรยากาศ

โดยสายการบิน Sri Lankan Airline (UL)

ราคาพิเศษ 26,900 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน วันจักรี

ประเทศ : จีน
นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 26,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือโจวจวง หังโจว ซูโจว อู๋ซิ 5 วัน TG

ประเทศ : จีน
“ หังโจว ” ความสวยงามแห่งธรรมชาติจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” ตามรอยตำนานแห่งหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู พร้อมชมเมืองจำลองซ่ง และชมโชว์อลังการ… เวนิสแห่งจีน “ เมืองโบราณโจวจวง” ล่องเรือชมบรรยากาศความงามแห่งจีน ...
โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 27,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู สกีซีหลิงซาน ง๊อไบ๊ เล่อซาน 5 วัน

ประเทศ : จีน
นำท่านออกเดินทางสู่ “ซีหลินเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตราฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก”
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 28,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว รถไฟด่วน 6 วัน UL

ประเทศ : จีน
นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน
โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)

ราคาพิเศษ 29,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน TG วันจักรี

ประเทศ : จีน
นำท่านเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G157 ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที อิสระให้ท่านชื่นชมกับบรยากาศของรถไฟและบรรยากาศสองข้างทาง
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 30,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน

ประเทศ : จีน
นำท่านเดินทางสู่ หลงจู-เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮาร์บิ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่งมีระยะเวลาที่มีหิมะ ปกคลุมเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี
โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES ( HU )

ราคาพิเศษ 32,900 บาท

12