แพคเกจทัวร์มาเก๊า CITY TOUR ชม THEVENETIAN RESORT, โบสถ์เซ็นปอล์, เจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า

แพคเกจทัวร์มาเก๊า

     นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN

     นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลาย
จนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทอง
ทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ ..

     นำท่าน แวะซื้อขอฝากร้านขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า ทองพับใส้หมูหยอง หรือน้ำมันตับ

     นำท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ
ของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้ง
ที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ !!!

แถมฟรี คูปองอาหารกลางวันที่ THE VENETIAN RESORT !!!!

 

 

 

อัตราค่าบริการ 1,900.- บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ / ค่าไกต์ท้องถิ่น / ค่ารถรับ - ส่ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหักที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด //ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด //สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/ คน

หมายเหตุ
ราคาและโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
โปรแกรมทัวร์ ใช้เวลา 6 ชม. หากเกินจากกำหนดบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่ระบุ


เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2555