แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน, ห้องพักฮ่องกง , CITY TOUR HONGKONG

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

     นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย

     นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

     นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล และนำท่านเยี่ยมชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน

     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s

*นำท่านเข้าสู่ที่พัก / PANDA KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

Hotel

Twin / Tripple

Sgl Supp

Room only
Extn  nite

Kowloon Panda Hotel

เริ่มต้น 4,500.-

4,500.-

3,900.-

Rosedale Kowloon Hotel

เริ่มต้น 6,500.-

6,500.-

5,500.-

B. P. Internation Hotel

เริ่มต้น 6,900.-

6,900.-

5,900.-

Metropark Kowloon Hotel

เริ่มต้น 6,500.-

6,500.-

5,500.-

Kimberley Hotel

เริ่มต้น 7,900.-

7,900.-

6,900.-


อัตราค่าบริการนี้รวม  
ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามเลือก//รถรับส่งไปกลับสนามบิน-โรงแรม//ซิตี้ทัวร์ฮ่งอกง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด //ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด //สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/ คน
หมายเหตุ
ราคาและโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เข้าพักวัน ศุกร์ / เสาร์ จ่ายเพิ่มท่านละ 300 – 1000 บาท / ห้อง / คืน ** แล้วแต่โรงแรมที่ท่านเลือก

   

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 22 ธ.ค. 2555