โปรหนีเที่ยว มีที่นี่ที่เดียว 30 GB ⭐ เพียงโปรหนีเที่ยว มีที่นี่ที่เดียว 30 GB ⭐ เพียง <br/><br/>
		<div class='right pad' style='border-top:1px #464646 dotted'><b>by Jeedwifi</b> 21 ก.ย. 2561 เวลา 10:47:44</div>
	</div><div class='clr'></div>
	<b>ตอบกระทู้</b><br/><br/>
	<form method='post' action='' name='form1' onsubmit='return checkform()'>
	<textarea cols='80' id='content' name='content' rows='10'></textarea><br/><br/>
	<table style='margin:0 auto;'>
		<tr>
		<td class='pad'><B>ชื่อผู้ตอบ : </B><input type='text' name='name' style='width:150px;'/></td>
		<td class='pad'><B>รหัสรักษาความปลอดภัย</B></td>
		<td class='pad'><img src='https://www.aplustravelservice.com/mod/mod_contact/pic_text.php?str=g1fv7v'></td>
		<td class='pad'><input name='security' type='text' size='10' maxlength='6'></td>
		</tr>
	</table><br/>
	<div class='center'><input type='submit' value='ตอบ' class='button'/></div>
	<input name='security_hid' type='hidden' value='ZzFmdjd2'>
	</form>
			<script type= CKEDITOR.replace( 'content', { skin : 'v2', language : 'th', toolbar : [ [ 'Bold','Italic','Underline'],['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],['Link'],['Smiley','SpecialChar'],['Font','FontSize','TextColor','BGColor'] ] }); $('.content').ckeditor(comment);