ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน (QV)

ประเทศ : หลวงพระบาง
ชมน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ
โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV)

ราคาพิเศษ 17,900 บาท

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)

ประเทศ : หลวงพระบาง
ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง
โดยสายการบิน ฺBANGKOK AIRWAYS (PG)

ราคาพิเศษ 17,900 บาท