ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย 8 วัน

ประเทศ : ยุโรป
ท่านสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES(OS)

ราคาพิเศษ 85,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์ฝรั่งเศส ( จุงฟราวน์)) 9 วัน

ประเทศ : ยุโรป
นำท่านเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเค่น เลือกเดินชมเมือง ถ่ายรูปกับบรรกาศสุดโรแมนติค ที่หาชมได้ยาก กับเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

ราคาพิเศษ 90,900 บาท