ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย 8 วัน

ประเทศ : ยุโรป
ท่านสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES(OS)

ราคาพิเศษ 79,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส(จุงเฟรา) ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน

ประเทศ : ยุโรป
นำท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 89,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส(จุงเฟรา) ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน

ประเทศ : ยุโรป
นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

ราคาพิเศษ 95,900 บาท